ReadyPlanet.com
dot dot


จองบัตร พิธีพลีสุกรรม คุรุ เทวา ศิษย์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ปี 58 วันพุธที่ 18 ก.พ.2558 ตรงกับวันขึ้น 1ค่ำเดือน 4 ของปี58 เวลา 08;59 น.เริ่มพิธี ตลอดทั้งวัน วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ.2558 ตรงกับวันขึ้น 2ค่ำ เดือน 4 ของปี58 ...เป็นวันครอบครู เวลา 08;59 เป็นต้นไป ใครมาก่อนรับคิวครอบได้ก่อนเลยครับ บัตรราคา 100บาท ติดต่อ สอบถาม จองบัตรได้ที่โรงเรียนฯ 02-900-6449/ 085-3389-274


โหร ผู้ประกอบพิธีกรรม

พ่อครู พราหมณ์ ป.เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ได้เปิดสอน...

"การประกอบพิธีกรรมแบบโบราณ"

จนกระทั้งศิษย์สามารถนำความรู้ไปใช้...ในการประกอบพิธีกรรม...

และเป็นที่ยอมรับนับถือ ของผู้คน...

และได้เชิญไปกระกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย...

โดยมีรายชื่อผู้ประกอบพิธีกรรมดังนี้

พราหมณ์  ท.ทศพล    เลี่ยมเพ็ชรรัตน์   อ.ทศ   081-825-4964              

พราหมณ์  ฑ.ฑีฆายุ    เลี่ยมเพ็ชรรัตน์   อ.เชน  085-934-6174          

พราหมณ์   ธ.ธนากร    เลี่ยมเพ็ชรรัตน์   อ.เอก  089-987-9329

พราหมณ์   ภ.ภคิน       เลี่ยมเพ็ชรรัตน์   อ.เปีย  087-293-9551

พราหมณ์   พ.พรพิภพ  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์   อ.เต๋อ  087-504-5951

พราหมณี   ก.กัญญา    เลี่ยมเพ็ชชรัตน์  อ.อ๋อย  089-676-8887

พราหมณี   ช.ชนิสรา    เลี่ยมเพ็ชรรัตน์   อ.นุ่น   098-406-7863

 

อ. มาลิน                เกื้อกูล               อ.แหว๋ว     081-372-8934

อ. สุมามาลย์          พลวัน                อ.แอ๋ว       089-798-5709

อ. ฐิติรัตน์              พิชัยมนตรี          อ.ติ๋ว         089-510-4789

อ. เอกพล              เจียรวงษ์วาน      อ.เอก        081-442-2392

อ. อรุษ                  อัคราวิษ            อ.ขุน         083-989-8783

อ. เยาวลักษณ์        สายอิทร์            อ.จ๊ะเอ๋      086-367-2387

อ. สาคร                 กลมเกลื้ยง         อ.ต้อม      085-243-7863

อ. สกาวรัตน์           เทพสุภรณ์กุล     อ.แจง       083-880-7154

อ. มนัส                  พุ่มเรือง             อ.มนัส       081-149-7863

อ. มานะ                 พิชญโสภณ       อ.นะ          087-041-1419

อ. ปภา                   วนาศรีวิไล        อ.อ้อย        084-087-0678

อ. อุไรวรรณ            ศุภผลศิริ           อ.อุ            081-304-0645

อ. ประวุฒิ               ภุ่สุวรรณ           อ.วุฒิ          083-301-4225

อ. คเณศ                 เต็มประสงค์      อ.หมู          081-446-2816

อ. พิริยา                  มงคลหิรัญมณี   อ.แนน       086-513-3559

อ. อรสา                  ธัญญลักษหมี    อ.จุ๋ม          086-568-3949

 

 

 

     โรงเรียนฝึกอาชีพ "เลี่ยมเพ็ชชรัตน์" พหลโยธิน 66 ซอย 6 ปากทาง ลำลูกกา ปทุมธานี 02-900-6449